Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
На 13-ти февруари 2019 г. стартира поредно анкетно проучване на потребностите от работна сила на работодатели. Обект на проучването е формираната от Агенцията по заетостта статистическа извадка за област Монтана, от представители на различни групи работодатели – по големина, икономическа дейност и др., с което се цели постигането на национална представителност на проучването.
За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който е достъпен от сайта на Агенцията по заетостта от 11.03.2019 г.
Анкетният формуляр е само в електронен формат. Публикуван е на официалния сайт на Агенция по заетостта в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила”, анкетен формуляр „Анкета за работодатели, желаещи да участват в Проучване на потребностите от работна сила 2019 -1“.
    Линкът към анкетния формуляр е: https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/
Дата: 14 март 2019 / Версия за печат