Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НОВ ПРОЕКТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“ ЗА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА ЛОВЕЧ, ВРАЦА И МОНТАНА
На 11.03.2019 г. областният управител Росен Белчев участва в пресконференция по повод стартирането на нов проект, в който си  партнират три областни администрации – на Монтана, Враца и Ловеч. Той се изпълнява от „Форум за наблюдение и анализ на публични политики” (Форум) и се финансиран по ОП “Добро управление“ 2014-2020.
В пресконференцията, с която стартира проектът, участваха и областните управители на Враца – Малина Николова, и на Ловеч – Ваня Събчева, както и Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие в Ловеч, професионални училища и такива, в които са разкрити професионални паралелки, Регионалното управление на образованието, медии.
Дейностите предвиждат създаването на Северозападен Регионален Борд „Образование-Бизнес“. Той ще представлява иновативен механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).
„Връзката между образованието и бизнеса трябва да бъде възстановена, като и доверието, че положителни резултати са възможни. Надявам се проектът да провокира съвместна работа сред всички ангажирани с професионалното образование и да допринесе за доброто развитие на ПОО.” -  изрази позицията си Росен Белчев.
“Образованието е приоритет. Балансът училище – бизнес ще доведе до добри решения и оттам и до резултати. Повишаването на ефективността в областта на професионалното обучение в унисон с развитие на бизнеса e нашият мотив да се включим в този проект. Надяваме се освен предвидените по проекта дейности да успеем да включим в него и полезни инициативи с резултат“ - подчерта Събчева.
„План-приемът трябва да се съобрази с изискванията на бизнеса, за да сме готови и за нови вътрешни и външни инвеститори. От наша страна се изискват много усилия и воля, за правилното насочване на професионалното образование. Когато сме заедно, планираме по-правилно.” – каза Малина Николова.
Проектът е на стойност 79 800 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число 85% съфинансиране от Европейски социален фонд в размер на 67 860 лв. и 15% национално финансиране, в размер на 11 975 лв.
Целите на проекта са да повиши ефективността на междусекторно взаимодействие в областта на професионалното образование и обучение в областите Ловеч, Враца и Монтана; да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в трите области; да създаде условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности.
В заложените дейности е предвидено изследване на съществуващите механизми за взаимодействие и връзки между институциите на централно и местно ниво и бизнеса при формулирането, прилагането и мониторинга на регионални и местни политики, свързани с професионалното образование и обучение (ПОО) в областите Ловеч, Враца и Монтана; събиране на данни за добри практики за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на ПОО; картографиране на участниците в публично-частното партньорство СРБ „Образование-Бизнес“; създаване на Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес” и стартиране на текущата му работа.
НОВ ПРОЕКТ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ-БИЗНЕС“ ЗА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ НА ЛОВЕЧ, ВРАЦА И МОНТАНА
Дата: 12 март 2019 / Версия за печат