Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Областната епизоотична комисия е създадена на основание чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

ФУНКЦИИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

Комисията се свиква от нейния председател при нужда – по решение на Национален център, министър или опасност от възникване и разпространение или възникнало вече огнище на заразна болест по животните в област Монтана.
Комисията дава експертно становище, съставя конкретни планове и определя мерки за опазване здравето на хора и животни, ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните (епизоотии) и зоонози (болести, които се предават от животните на човека).
На основание на решенията на комисията Областният управител издава конкретни заповеди. Решенията на комисията се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнението на мерките.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветко Цветков– Зам. областен управител на област Монтана.
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ:д-р Боряна Гарванска – главен инспектор в Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана.
СЕКРЕТАР: Биляна Борисова – старши експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана.
ЧЛЕНОВЕ:
1.д-р Виолета Гергова – директор на Областна дирекция ”Земеделие” – Монтана.
2.гл.. инсп. Генади Горанов – началник на сектор „Център за подготовка на кадри” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана.
3.д-р Даниела Караджова – директор на дирекция „Надзор на заразните болести” към Регионална здравна инспекция – Монтана.
4.Валери Първанов – гл. експерт „Опазване на БР и ГМО” – Регионална инспекция на околната среда и водите – Монтана”.
5.комисар Цветомил Христов – зам.директор - Областна дирекция на МВР – Монтана.
6.гл. инсп. Александър Стефанов –зам. началник -Зонално жандармерийско управление – гр. Монтана.
7.инж. Стоян Петров – гл. експерт в Регионална дирекция по горите – гр. Берковица.
8.инж. Константин Костов – ръководител на сдружение „Ловно-рибарско дружество Огоста” – гр. Монтана.
9.гл.инсп. Ростислав Василев – представител на отдел „Рибарство и контрол” – Западна България към Главна дирекция "Рибарство и контрол".


При работата си Комисията се ръководи от изготвения от нея Правилник за дейността на Областната епизоотична комисия – Монтана, приет на проведено редовно заседание на 07.06.2012 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2009 година

2008 година

2007 година


Дата: 4 ноември 2017 / Версия за печат