Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ
На 12.02.2019 г. в Областна администрация - Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, което протече при следния дневен ред:
Представяне на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“.
Разглеждане и одобряване на държавния план-прием по професии за учебната 2019 – 2020 година на държавните и общинските училища от област Монтана.
Освен членовете на Комисията, на заседанието присъстваха също г-жа Ирена Димова – народен представител, заместник областните управители на област Монтана г-жа Нина Петкова и инж. Цветко Цветков, г-жа Павлина Петрова – изпълнителен директор на фондация „Форум”, г-жа Асенка Христова – ръководител  на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“, директори на училища и експерти от РУО – Монтана.
В началото на заседанието г-жа Христова представи проекта „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“. От нейните думи стана ясно, че проектът се изпълнява от Форум за наблюдение и анализ на публични политики, в партньорство с Областните  администрации – Враца, Ловеч и Монтана. Чрез публично-частно партньорство ще бъде създаден механизъм за координиране и подпомагане на сътрудничеството между местните власти, социалните партньори и бизнеса при формулирането, изпълнението и мониторинга на регионалните политики в областта на професионалното образование и обучение (ПОО).
Целите на проекта са повишаване ефективността на междусекторното взаимодействие в областта на ПОО в областите Ловеч, Враца и Монтана, да спомогне за подобряване на качеството на образователните услуги в 3-те области, създаване на условия за подобряване на социално-икономическата среда и задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с адекватни професионални квалификации и компетентности.
Госпожа Нина Кирилова - експерт в РУО Монтана, представи „Предложение за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в област Монтана”.
В заключение на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана съгласува Предложението за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и специалностите от професии по форми на обучение през учебната 2019/2020 г. за област Монтана на началника на Регионалното управление на образованието – Монтана. Предложението беше прието.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ
Дата: 13 февруари 2019 / Версия за печат