Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Областният управител взе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район
Областният управител Ивайло Петров участва в третото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, което се проведе в Ловеч.
В заседанието участваха представители на министерства, областните управители на Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области и представители на работодателски организации и синдикати.
Съгласно една от точките от дневния ред присъстващите актуализираха състава на Регионалния съвет за развитие и определиха нови представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
Съветът определи областния управител на Монтана за свой представител в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, а за негова заместничка Светла Кръстева – вр. и.д. кмет на община Враца.
Област Монтана е представена още от кмета на община Георги Дамяново Дилян Димитров, който е определен за заместник на представителя в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално развитие”, и от кметицата на община Вършец – Боряна Бончева, определена от Регионалния съвет за развитие за представител в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Административен капацитет”.
Членовете на РСР на СЗР обсъдиха проект на Годишна индикативна програма за дейността през 2010 г. и проект на актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северозападния район за периода 2009–2013 г.
Дата: 23 октомври 2009 / Версия за печат