Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – МОНТАНА
На 13.12.2018 г. Областен информационен център – Монтана отчете постигнатите резултати от изпълнението на Проект №BG05SFOP001-4.001-0012-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Монтана“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 314 966 лева, като към момента по данни на информационната система ИСУН 2020 изплатените средства са 273 392 лева. Срокът на изпълнение на проекта е 37 месеца.
Събитието уважиха Областният управител на област Монтана – г-н Росен Белчев, заедно с двама експерти от Областна администрация – Монтана, заместник-кметът на Община Монтана – г-н Тихомир Антонов, представители на общински и регионални структури на ведомства, регионални и местни медии, партньори.
Основната задача на ОИЦ – Монтана е да предоставя безплатна информация за отворените за кандидатстване процедури и мерки, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). За периода 2016 – 2018  г. експертите в центъра са разяснили условията за кандидатстване и разработване на проекти на над 1000 посетители в офиса, на срещи, по телефона или имейл. Друга важна дейност е предоставянето на информация за разпространението на добри практики, самите оперативни програми (ОП) и европейските фондове, обобщени данни за изпълняваните проекти на местно ниво, както и как една идея или намерение може да намери европейско финансиране.
Най-много консултации са направени за започване на бизнес чрез  възможностите за финансиране по „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014 – 2020 г.

ОИЦ – Монтана, е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОИЦ – МОНТАНА

Дата: 17 декември 2018 / Версия за печат