Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Областният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район, което се проведе на  07 декември 2018 г. в конферентната зала на Областна администрация Плевен. Заседанието беше ръководено от Областния управител на област Плевен и Председател на Регионалния съвет за развитие за периода 01.07-31.12.2018 г. Мирослав Петров.
Аудиторията в залата включваше представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч,  кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
В  рамките на дневния ред беше представена актуална информация относно проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, въвеждащ нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България и ролята на областните администрации в него.
Бяха представени възможностите за решаване на съществуващ проблем, свързан със замърсяване на ВГ „Златна Панега “, който е основен водоизточник на населени места на територията на областите Плевен и Ловеч.
Членовете на съвета обсъдиха и гласуваха  финансовите средства, които да бъдат заложени в Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие през 2019 г.
На вниманието на присъстващите бяха представени резултатите от изготвената Междинна оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2020 г., а също така беше направено представяне и обсъждане на степента на изпълнение на съответните Оперативни програми 2014 – 2020 г. на територията на Северозападен район, в това число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите процедури по съответните Оперативни програми за 2019 г.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Дата: 10 декември 2018 / Версия за печат