Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

3400 Монтана                                                                   
пл. “Жеравица” 1    
Тел.: 096/ 399 127                                                                                         
Факс: 096/ 399 129
GSM: 0887 496960

Областният управител предлага създаването на изнесено работно място на приходната администрация в Монтана

Предложението е във връзка с предстоящото преструктуриране на НАП

Областният управител Ивайло Петров изпрати писма до кметовете на четири общини в областта /Брусарци, Вълчедръм, Медковец и Якимово/, в което предлага инициативата за създаване на изнесено работно място (ИРМ) на Офиса за обслужване на ТД на НАП – Монтана.
Намеренията са това работно място да е в град Лом, а териториалният му обхват – общините Лом, Брусарци, Вълчедръм, Медковец и Якимово.
Предложението изпреварва предстоящото преструктуриране на Националната агенция по приходите, а идеята е новосъздаденото работно място да се предвиди в новата структура на НАП.
Самото преструктуриране на НАП е част от програмата да се оздрави българската икономика, като на преден план се изведе ефективността на системата да събира данъчно-осигурителните вноски за сметка на административната численост, но не и за сметка на удобството на задължените лица.
Ивайло Петров предприема тази стъпка във връзка с правомощията си като областен управител да координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта, както и взаимодействието им с местната власт.
В писмото са представени основанията на областния управител, които пораждат необходимостта от разкриване на такова изнесено работно място. Акцент е поставен върху отдалечеността от административния център на областта, където е единственият офис за обслужване на НАП на територията на област Монтана до този момент. В подкрепа на своята идея Ивайло Петров посочва ограничените транспортни връзки в региона, което затруднява физическите и юридическите лица с адрес и седалище в отдалечените общини да изпълняват данъчните и осигурителните си задължения; ниския социален статус на обслужваните лица в петте общини, където има голям брой малки и средни предприятия и земеделски стопанства с персонал до 10 души и много самоосигуряващите се лица. Освен това използването на интернет услугите на НАП често създава затруднения предвид ограничения капацитет по отношение на ползването на информационно осигуряване, а това е причина кметствата, читалищата и земеделските производители почти ежедневно да се сблъскват с трудности.
Не на последно място подаването на информация в кратки срокове възпрепятства работата на фирмите. Затова е необходимо да се създадат условия бизнесът да работи в благоприятна среда и коректно да изпълнява своите данъчни и осигурителни задължения, а факторът географска отдалеченост не бива да нарушава нормалния работен процес на малките предприятия.
В подкрепа на своята идея областният управител уведомява кметовете на Брусарци, Вълчедръм, Медковец и Якимово, че е осъществил пред кмета на община Лом проучване на възможностите за формиране на ИРМ на НАП в гр. Лом, където вече е имало данъчно поделение до 2005 г. Пенка Пенкова е изразила положително становище и е представила конкретно предложение за начина, по който ще се реализира инициативата в интерес на гражданите и юридическите лица от петте общини. Наред с това областният управител има уверението на приходната администрация, че за създаването на ИРМ в град Лом съществува техническа възможност и че мястото може да бъде обезпечено с необходимото оборудване и кадри.
Дата: 21 октомври 2009 / Версия за печат