Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ”
ОСНОВАНИЕ:
Съставът на Областната комисия „Военни паметници” към Областния управител на област Монтана е определен на основание чл. 6, ал. 4 във връзка с ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за военните паметници и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областна комисия “Военни паметници” към Областния управител на област Монтана има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите на местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана; 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Петров – заместник областен управител на област Монтана; 

СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар в Областна администрация Монтана и

ЧЛЕНОВЕ:

Представители на Областна администрация Монтана:

1. Красимир Веселинов Стоянов – старши експерт в дирекция АПОФУС;

2. Орлин Атанасов – старши експерт в дирекция АКРРДС;

Представител на Регионален исторически музей – Монтана:

3. Светлана Стоилова – директор на Регионален исторически музей – Монтана;        

Представители на общините:

4. Галя Николова – главен специалист „Култура и спорт” – община Берковица;

5. Ваня Симеонова – младши експерт „Хуманитарни дейности и образование” в дирекция ИСПУТ – община Бойчиновци;

6. Костадинка Петрова – главен експерт „Здравеопазване, образование и ОМП” в Дирекция ОТС и ПХД – община Брусарци;

7. Венера Андренска – главен експерт „Образование, култура и спорт” в дирекция УРИПЕ – община Вълчедръм;

8. Яна Петрова – младши специалист „Опазване на местни традиции и обичаи”, отдел „Туризъм и устойчиво развитие” в Дирекция „Специализирана администрация” – община Вършец;

9. Надя Стайкова-Дамянова – главен специалист „Култура, традиции и занаяти”, местни дейности „Култура” – община Георги Дамяново;

10. Бистра Дамянова – уредник „Нова и най-нова история на България” в Исторически музей – Лом, община Лом;

11. инж. Николай Динчев – старши експерт ОПЕФ и ГЗ – община Медковец;

12. Иванка Генинска – главен експерт „Култура” в дирекция „Хуманитарни дейности” – община Монтана;

13. Рени Димитрова – главен експерт „ТРЗ, образование, култура, здравеопазване, вероизповедание и спорт” в община Чипровци;

14. инж. Иван Пасков – директор на дирекция „Социално-икономическо развитие и ТСУ” – община Якимово;

Представители на Областните родолюбиви съюзи:

15. Димитър Тихолов – Съюз на ветераните от войните;

16. о.з.полк. Павел Павлов – Съюз на офицерите и сержантите от запаса;

17. Славчо Асенов – Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време;

18. Цветко Тодоров – Съюз на възпитаниците на военните на Негово Величество училища, Школата за запасни офицери и Родолюбивото войнство;

Представители на Министерството на отбраната на Република България:

19. Иво Антонов – главен експерт в отдел „Социални дейности”, дирекция „Социална политика” в Министерството на отбраната;

20. Кристина Томова – младши експерт в отдел „Социални дейности”, дирекция „Социална политика” в Министерството на отбраната;

21. майор Илиян Илиев – за началник на Военно окръжие II степен – Монтана. 


Протоколи от заседания:


Дата: 8 януари 2015 / Версия за печат