Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ
На 17 октомври в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, съгласно Заповед № ОКД-19-2/28.03.2018 г. на областен управител на област Монтана.
Беседването беше открито под председателството на г-н Росен Белчев – областен управител на област Монтана. То протече чрез обсъждане и съгласуване на информация за обобщени резултати и изводи от проучването на потребностите от работна сила в област Монтана. За така отправеното предложение беше взето единодушно решение, което потвърди приемането му.
Комисията по заетостта трябва да съгласува и председателят й да представи в централното управление на Агенцията по заетост Информацията за обобщени резултати и изводи за потребностите от анкетно проучване от работна сила в област Монтана в срок до 24.10.2018 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ


Дата: 18 октомври 2018 / Версия за печат