Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1276 от Протокол № 65/27.07.2018 г. на Общински съвет Берковица.
С решението общинският съвет дава съгласие за провеждане на процедура за публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общинска земя за изграждане на група от 5 броя гаражи в ж.к. „Изгрев“, град Берковица, като не е посочил конкурсни условия и изисквания, а е делегирал тази си компетентност на кмета на общината. При приемането на Решение № 1276/27.07.2018 г. липсва изготвена пазарна оценка от независим оценител, както и одобряването й от страна на Общински съвет Берковица. Липсва и данъчна оценка на учреденото право на строеж, посредством която да се установи изпълнението на законовото изискване, визирано в чл. 41, ал. 2 от ЗОС. В Решението на общинския съвет не е конкретизиран срока на учреденото право на строеж, а разпоредителните сделки с имоти и вещни права общинска собственост, следва по ясен и категоричен начин да отразяват волята на колективния орган, овластен от закона да приема такива решения.
Дата: 13 август 2018 / Версия за печат