Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Дейността на Фонд „Условия на труд“ и възможностите за подобряване условията на труд в предприятията от област Монтана
На 08.06.2018 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. На него бе представена дейността на Фонд „Условия на труд“ и възможности за финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията с лектор г-жа Виолета Добрева – директор на Фонд „Условия на труд“ в Министерство на труда и социалната политика.
ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.
В заседанието взеха участие 22 работодатели, представители на различни браншове от област Монтана. С представената от госпожа Добрева презентация, бе даден отговор на въпросите: какво финансира фонда и кой може да кандидаства? Бе предоставена подробна информация за реда за отпускане на средства и критериите за оценка на проектите.
Максималният размер на средствата за финансиране от фонда е до 30% от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв.
Проектни предложения могат да се предават ежемесечно до 25-то число на месеца.
С презентацията, представена на заседанието може да се запознаете тук.

Дата: 21 юни 2018 / Версия за печат