Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ
За осма поредна година Областна администрация Габрово организира Национално честване на Шипченските боеве през месец август, с кулминация на 24 август 2018 г. под патронажа на Президента на Република България.
Част от мероприятията, съпътстващи Национално честване на „Шипченска епопея“, като един атрактивен начин за съхраняване на историческата памет за поколенията, е традиционното състезание „Изкачване на стълбите към Паметника на Свободата“.
РЕГЛАМЕНТ:
Състезанието се провежда в следните възрастови групи - ученици:
I гр.   – момичета  5 – 8 клас                       IIгр.  –  момчета  5 – 8 клас
IIIгр. – девойки  9 – 12клас                      IVгр. –  юноши  9 – 12 клас
•    Регистрация на участниците – 09:30 – 10:00 ч. в деня на събитието;
•    Представяне на документ за предсъстезателен медицински преглед по образец, съгласно Приложение №5 към чл.7, ал.5 от Наредба № 8/01.04.2005г.;
•    Старт –10:00ч. – изходна позиция: подножието на стълбите;
•    Финал – след изкачване на стълбите от всички участници;
•    Награждаване на първите трима класирали се, в съответната възрастова група.
Забележка: класирането по място е индивидуално според времето за преодоляване на дистанцията.
Условия: час на тръгване и транспортиране на участниците и ръководители се определят от съответното училище.  Пътуването се съгласува със съответното РУО, съгласно Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование сила от 27.12.2016 г.; Приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.; Обн. ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016г./
Записването за участие е до 27.07.2018г.
За допълнителна информация:
- Регионално управление на образованието Габрово, rio_gabrovo@yahoo.com
- Областна администрация Габрово, v_georgieva@gb.government.bg
Дата: 21 юни 2018 / Версия за печат