Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП
На 17.05.2018 г. в Министерски съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК) и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020 г. (ОПИМСП). В срещата участва областният управител на Монтана Росен Белчев. Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Александър Манолев - заместник министър на икономиката.
На заседанието беше представен напредъкът в изпълнението на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", включително напредъка в изпълнението на подхода, водено от общностите местно развитие (ВОМР), Плана за оценка на ОПИК и др. Освен това бяха обсъдени и одобрени промени в Индикативната работна годишна програма (ИГРП) на ОПИК за 2018 г., както и методология и критерии за подбор на операции по процедура „Насърчаване на предприемачеството”.
По програмата вече са инвестирани над 60 млн. евро за внедряване на иновации и технологични решения в български компании и около 400 млн. лв. за растеж на малките и средни предприятия. Общият брой на предприятията, обхванати от безвъзмездната помощ е над 1500. Стана ясно, че ако се запази това темпо на работа, до края на 2023 година от европейско финансиране по ОПИК ще се възползват над три хиляди компании.
„Вече са договорени над 75% от наличните средства по програмата, като на този етап няма опасност от загуба на средства по нея – каза Манолев. По думите му до края на годината предстои да стартират процедури на обща стойност над 230 млн. евро. Особено внимание бе отделено на предстоящата мярка за насърчаване на предприемачеството. За нея са заделени 67 млн. лв. и предизвиква сериозен интерес в частния сектор. В рамките на заседанието нейните параметри отново бяха обсъдени, като целта е те да бъдат финализирани до няколко месеца.
Комитетът за наблюдение следи за ефективността и качеството на изпълнение на две оперативни програми: ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020.


ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСПОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСПОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП
Дата: 21 май 2018 / Версия за печат