Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 528 прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 21.04.2018 г. С посоченото решение общинският съвет приема изготвената пазарна оценка и възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на полумасивна едноетажна сграда в с. Превала, община Чипровци, актувана като частна общинска собственост. Като правно основание в Акта за частна общинска собственост е посочено и Решение № 938/19.08.2015 г. Цитираното решение е върнато за ново обсъждане от Областния управител като незаконосъобразно и в законоустановения срок е отменено от Общинския съвет. Решение № 528/21.04.2018 г. е взето при липса на фактическо и правно основание, тъй като процесният имот си остава с непроменен статут на публична общинска собственост и всякакви разпоредителни сделки с него са недопустими. Съставеният при несъществуващо правно основание акт за частна общинска собственост следва да се отмени.

Дата: 27 април 2018 / Версия за печат