Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА – 2018 Г.
На 26.04.2018 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. На него бе представен проектът на Регионалната програма за заетост и обучение за област Монтана – 2018 г.
Основната цел на Регионалната програма е осигуряването на достъп до работни места на безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в област Монтана.
Целева група на програмата са регистрирани в ДБТ безработни лица от общините на територията на област Монтана. Общият брой на лицата от целевите групи, които се предвижда да бъдат включени в регионалната програма е 111.
 
-    Областна администрация – Монтана – 5 работни места
-    Община Берковица – 10 работни места
-    Община Бойчиновци – 9 работни места
-    Община Брусарци – 7 работни места
-    Община Вълчедръм – 12 работни места
-    Община Вършец – 7 работни места
-    Община Георги Дамяново – 3 работни места
-    Община Лом – 13 работни места
-    Община Медковец – 6 работни места
-    Община Монтана – 23 работни места
-    Община Чипровци – 5 работни места
-    Община Якимово – 11 работни места
Безработните лица, включени в програмата, ще бъдат наети на работни места за изпълнение на: комунално-битово обслужване: хигиенизиране на сгради, улици, площади, паркове, алеи и друга общинска собственост, събиране и извозване на отпадъци, снегопочистване на улици, тротоари и площади през зимния период; благоустройство на населеното място, поддържане и почистване на паркове, градинки, гробищни паркове, местата около училища, детски градини, читалища, църкви, кметства, други обществени сгради, почистване на речни корита, отводнителни канали и канавки, с цел превантивни мерки и предпазване от наводнения на дворове и жилищни сгради, създаване и поддържане на цветни и зелени площи; поддържане на сгради общинска собственост на територията на областта.
 
Размерът на отпуснатите финансови средства по програмата за 2018 година за област Монтана възлиза на 414 842 лева.

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА – 2018 Г.КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА – 2018 Г.
Дата: 26 април 2018 / Версия за печат