Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ИЗГОТВЕНИТЕ МЕЖДИННА ОЦЕНКА И МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.
Днес, 29.03.2018 г. в заседателна зала №1 на Областна администрация – Монтана се проведе редовно заседание на областния съвет за развитие. То протече под ръководството на Областния управител Росен Белчев. Участие взеха и заместник областните управители Нина Петкова и Цветко Цветков, началникът на Регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова, директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Георги Цеков, кметове и заместник кметове на общини, представители на общинските администрации и работодателските организации на областно ниво.
Петя Донова - ръководител на екипа от „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, изготвил Междинната оценка и Междинния доклад по изпълнението на областната стратегия презентира пред присъстващите съдържанието на двата документа, след което участниците в заседанието имаха възможността да отправят своите въпроси и коментари по темата.
В рамките на точка 2 от дневния ред беше представен и обсъден напредъкът по изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, насоки за последващи действия от страна на институциите и предложения за подобряване на изпълнението.
След като бяха разгледани точките и акцентите на заседанието, Съветът одобри разработените проекти на Междинна оценка и Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка за изпълнението на областната стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 г.
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ИЗГОТВЕНИТЕ МЕЖДИННА ОЦЕНКА И МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ИЗГОТВЕНИТЕ МЕЖДИННА ОЦЕНКА И МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.
Дата: 29 март 2018 / Версия за печат