Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.
На 22 март 2018 г. в град Велико Търново се състоя десетото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.В него участваха заместник-областният управител Нина Петкова и Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС.
Събитието бе съвместно ръководено от Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) в лицето на г-жа Юлия Херцог и Националния партниращ орган от българска страна (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) в лицето на Зам. министър Деница Николова.
Във форума взеха участие представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации, асоциации на общините и гражданския сектор в българо-румънската погранична зона.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бе представяне и гласуване на пакета от апликационни форми, подадени в рамките на втората фаза от Третата покана по програмата, които, съгласно извършената от Техническия секретариат в Кълъраш оценка, ще бъдат допуснати до фаза на договориране при наличие на съответния финансов ресурс.
Предвижда се нови над 109 млн. евро да бъдат инвестирани по Програма „Интеррег V -A Румъния – България 2014-2020 г.“ в пограничния регион между двете страни. На заседанието бяха одобрени общо 74 нови проектни предложения между партньори от двете страни в рамките на третата покана.
Сред одобрените предложения са включени проекти на Агенция “Пътна инфраструктура”, касаещи рехабилитация на ключови пътни отсечки в Северна и Северозападна България.  Единият от проектите е за близо 3 млн. евро и предвижда модернизация на 7,7-километров участък от път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана, с което ще се осигури и достъп на град Берковица до транспортен коридор IV.
Сред одобрените проекти е и „Усъвършенстване на съвместните действия за реагиране при аварийни ситуации“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, който ще се финансира с над 1 млн. евро. С над 3 млн. евро ИА „Морска администрация“ ще създаде Аварийни спасителни центрове в Русе, Лом и Турну Мъгуреле с цел превенция и преодоляване на бедствия във връзка с навигацията по р. Дунав.
В рамките на събитието заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова обърна внимание върху бъдещето на Кохезионната политиката след 2020 година. Националната позиция на страната по отношение на бъдещата политика за сближаване е, че тя трябва да запази дългосрочния си инвестиционен характер, като същевременно следва да се постигне увеличаване на средствата за по-слабо развитите региони, засилване на споделеното управление, укрепване и повишаване на местния капацитет за изпълнение на териториални инициативи.
Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.  Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.  Редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдениае на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г.
Дата: 23 март 2018 / Версия за печат