Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОЕКТ НА МЕЖДИННА ОЦЕНКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г. ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Разработен на основание чл.33, ал.1 от Закона за регионалното развитие проект на Междинна оценка в комплект с Доклад за резултатите от извършена Междинна оценка по изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г. предстои да бъдат обсъдени на редовно заседание на Областния съвет за развитие, което ще се проведе на 29 март 2018 г. в заседателна зала №1 на Областната администрация с начален час 10.30.
Желаещите да се запознаят с документите, които ще бъдат обект на обсъждане могат да го направят от тук:
- Междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 към 31.12.2017 г.
- Доклад за резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 към 31.12.2017 г.
Забележки, коментари или препоръки по съдържанието на двата документа могат да се изпращат на e-mail: oblastmont@montanabg.org.
Дата: 26 март 2018 / Версия за печат