Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 264 от Протокол № 32/31.01.2018 г. на Общински съвет Георги Дамяново.
С т. 1 от решението общинският съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Говежда, община Георги Дамяново. За имоти публична общинска собственост се прилага разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС (а не посочената в решението разпоредба на чл. 14, ал. 6 от с.з.) - отдават се под наем само чрез публично оповестен търг или конкурс. Тези условия не са посочени в решението, не е определена и цена, както и срока на наемното правоотношение. В т. 2 от решението общинския съвет делегира на кмета на общината изпълнението на своите функции, относно провеждането на процедурата по отдаване под наем. Недопустимо е органът на местно самоуправление да делегира своите функции по придобиване, управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на кмета на общината. Кметът е органът, овластен да изпълнява решенията на Общинския съвет, които по ясен и категоричен начин следва да представят волята на колективния орган.

Дата: 8 март 2018 / Версия за печат