Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК
Днес в Областна администрация - Монтана се проведе редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана.
Заседанието премина под председателството на областния управител на област Монтана – Росен Белчев.
Участие взеха и заместник областният управител Цветко Цветков, упълномощени лица от Общинските съвети на съответните общини и представител на „ВиК” ООД – гр. Монтана.
Дневният ред включваше пет точки за гласуване, както следва:
1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.;
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2017 г.;
3. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана за 2018 г.;
4. Одобряване на Проект на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост през 2018 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.
5. Одобряване на Проект на обобщена инвестиционна програма за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и/или публична общинска собственост за периода 2016-2030 г., които са договорени като част от задължителното ниво по сключения договор с асоциацията по водоснабдяване и канализация и дължима престация от оператора ВиК ООД, гр. Монтана.
Всички решения бяха гласувани и приети от участниците в заседанието.

РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК
Дата: 28 февруари 2018 / Версия за печат