Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕШЕ ПРИЕТА СЛЕД ТРИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
Три работни заседания на Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Монтана се проведоха в Областна администрация – Монтана.
Заседанията се проведоха в изпълнение на Заповед №РД-02-51/15.02.2018 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съгласно която е назначена Комисия за изработване на Областна здравна карта.
Членове на Комисията са представители на РЗИ – Монтана, представители на РЗОК – Монтана, представители на Районната колегия на Български лекарски съюз – Монтана, представител на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз – Монтана, представител на Регионална колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи – Монтана, представител на представителите на организации за защита правата на пациентите, представители на общини, определени с решение на съответния общински съвет и заповед на кмета на общината.
В заседанията участваха Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана, инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана, представители на болниците в региона.
Работните срещи откри Областният управител на област Монтана - Росен Белчев, който е и председател на Комисията. Той отбеляза необходимостта от изработване на Областна здравна карта на област Монтана и представи накратко съдържанието на заповедта на Министъра на здравеопазването.
Д-р Елена Борисова от РЗИ – Монтана представи подготвения от здравната инспекция, заедно с РЗОК – Монтана работен вариант на Областната здравна карта, като поясни, че посредством нея се определят и планират потребностите на населението от извънболнична и болнична помощ, респективно и денталната помощ. Д-р Борисова обърна внимание и на минималния брой лекари и лекари по дентална медицина по специалности, който е недостатъчен в област Монтана.
Представени бяха данните, отнасящи се до заложените бройки и разпределението за всеки вид медицинска помощ – по отделно за извънболничната и болничната помощ, както и заложеният брой легла в лечебните заведения по отделения - в това число и легла за активно и интензивно лечение, както и използваемостта на леглата в лечебните заведения на територията на област Монтана през 2017 г.
След като се запознаха с работния вариант на Областната здравна карта, членовете на Комисията обсъдиха заложените данни в болничните грижи и внесоха своите предложения.
На заседанията стана ясно, че към настоящия момент така разработения вариант на здравната карта не е претърпял промени поради факта, че на вниманието на здравната инспекция не са постъпили писмено мотивирани становища от страна на лечебните заведения, професионалните съсловни организации и общините.
На третото финално заседание членовете на работната група бяха запознати с актуализирания окончателен вариант на Областната здравна карта, който беше гласуван и приет без забележка. Проектът на Областна здравна карта ще бъде изпратен до Министерство на здравеопазването.

ОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕШЕ ПРИЕТА СЛЕД ТРИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТАОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕШЕ ПРИЕТА СЛЕД ТРИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТАОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕШЕ ПРИЕТА СЛЕД ТРИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТАОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕШЕ ПРИЕТА СЛЕД ТРИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТАОБЛАСТНАТА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА БЕШЕ ПРИЕТА СЛЕД ТРИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА


Дата: 26 февруари 2018 / Версия за печат