Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване






КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА



Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ за проведено заседание на Регионалния съвет за развитие и РКК на Северозападен район
На 21 декември 2017 г. в гр. Монтана в Заседателна зала №1 на Областна Администрация - Монтана се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и РКК. Заседанието беше открито и ръководено от г-н Росен Белчев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.07-31.12.2017 г., Областен управител на област Монтана.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана и Ловеч, зам. областния управител на област Враца, представители на областните администрации Плевен и Видин, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
На заседанието беше представен и обсъден проект на Индикативна Годишна Програма на Регионалния Съвет за развитие на Северозападния Район за 2018г.
Беше направено представяне и обсъждане на информация за заявени инвеститорски намерения на територията на петте области в Северозападен район от страна на БАИ.
Във връзка с инициатива за запазване на предоставяните към настоящия момент бонус точки на бенефициенти за дейности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. в рамките на Северозападен район Регионалният съвет за развитие обсъди и одобри разработените от Търговско-промишлена палата Враца и Областния управител на област Ловеч мотивирани предложения до Управляващия орган на ОПИК 2014-2020 г. не само за необходимостта от запазване на предоставяната към момента бонификация, но и що се отнася до упражняването на последващ контрол от страна на Управляващия орган и възможността областните управители да осъществяват такъв по отношение на дейностите по Оперативната програма на територията на 5-те области в Северозападна България.
 В заключение беше направено представяне и обсъждане на степента на изпълнение на съответните Оперативни програми 2014-2020 на територията на Северозападен район в това число и информация за Годишните индикативни програми и предстоящите процедури по съответните ОП за 2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ за проведено заседание на Регионалния съвет за развитие и РКК на Северозападен районСЪОБЩЕНИЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ за проведено заседание на Регионалния съвет за развитие и РКК на Северозападен район
Дата: 22 декември 2017 / Версия за печат