Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
На 30.10.2017г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана под председателството на зам. областният управител Нина Петкова се проведе заседание на Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана.
В заседанието участваха представители на общините в О(област Монтана, директори на териториални структури, представители на Комплекс за социални услуги - Монтана, Агенция за хората с увреждания – Монтана, УНИЦЕФ - България, Детски център за застъпничество и подкрепа Зона Закрила - Монтана, БЧК - Монтана, Окръжна прокуратура Районна прокуратура - Монтана, Районен съд - Лом, Берковица и др.
Участие в срещата взеха Даринка Янкова – изпълнителен директор към Института по социални дейности и практики и Любомир Крилчев – консултант по насилието в УНИЦЕФ България.
Един от приоритетите на партньорство между УНИЦЕФ и общините от областта, във връзка с подписания Областен меморандум за сътрудничество, е превенцията на насилието над деца и предоставянето на закрила на децата преживели насилие. В тази връзка на заседанието се обсъди предложения и разработен от УНИЦЕФ – Общински план за действие при случаи на насилие на деца.
По отношение предложената процедура за взаимодействие при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие, взаимодействието между институциите при работа в случаи на деца, при които е необходима кризисна интервенция с оглед гарантиране спазването на правата им, бяха направени предложения от представителите на Дирекция „Социално подпомагане” Монтана, Окръжна прокуратура Монтана, Районен съд Берковица, ОД на МВР Монтана, община Лом.
В рамките на утвърдения на национално ниво Координационен механизъм за взаимодействие при случаи на деца, жертва или в риск от насилие, в компетентността на всяка община е да развие ефективна и гъвкава система с цел използването на социални услуги регистрирани в общината или да ползва такива на областно ниво.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат