Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
На 31 октомври 2017 г., под председателството на заместник областния управител инж. Цветко Цветков, в Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча.
Инж. Сашко Каменов – директор РДГ Берковица представи анализ на извършените контролни дейности в горските територии в област Монтана. Беше проведена дискусия по въпроси свързани с ползването на дървесина от земеделски земи, електронните превозни билети за транспортиране на дървесина извън горските територии, както и по въпроси свързани с откриване на ловния сезон за едър дивеч.
Ростислав Василев – главен инспектор в отдел „Рибарство и контрол“ – Западна България запозна присъстващите с извършената контролна дейност по рибностопанските и вътрешните водни обекти на територията на област Монтана.
На заседанието присъстваха представители на общините, Държавните горски стопанства, Ловно-рибарските сдружения и ведомствените териториални структури в областта.

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕКОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат