Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
На 26-27 октомври 2017 г. в Конферентната зала на хотел АТА в гр. Вършец, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район.
Участие в събитието, което бе ръководено от г-н Росен Белчев -  Областен управител на област Монтана и Председател на съвета за периода 01.07-31.12.2017 г., взеха Зам.министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова, представители на министерства, Областните управители на областите Видин, Враца и Ловеч, упълнощен представител на Областния управител на област Плевен, кметове на общини от петте области, участници от страна на национално представените работодателски организации, синдикатите и академичните среди.
В рамките на заседанието беше представен и обсъден проект на Междинна оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020г.
От страна на АПИ беше представена информация за напредъка по отношение на дейностите, свързани с инфраструктурно подобряване / разширяване и изграждане на четирилентов път по трасето на Републикански път I-1 /Е -79/.
Д-р Султанка Петрова съвместно с представител на академичните среди презентираха на вниманието на членовете на Регионалния съвет за развитие приоритетите на социалната политика, провеждана на територията на района.
Представени бяха значими проекти, свързани с подобряване на инфраструктурата и възможностите за привличане на туристи на територията на българския Северозапад.
Ръководителите на Областните информационни центрове запознаха членовете с информация относно усвоените средства по отделните Оперативни програми на територията на 5-те области в района за периода 2007-2013 г., както и с актуални данни по отношение на реализирани проектни инциативи през периода 2014-2020г.
Представител на Централното Координационно Звено към Министерски съвет информира участниците в заседанието за възможностите за осигуряване на  финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2014-2020 г, напредъка в процеса на одобрение на концепциите, определени в Меморандумите за разбирателство между България и страните-донори, както и индикативните срокове за обявяване на покани и набиране на предложения.

РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАРЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАРЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 31 октомври 2017 / Версия за печат