Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
На 25 октомври 2017 г. , под председателството на зам. областния управител  Нина Петкова, Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе своето редовно заседание.
На срещата, Милена Макавеева – експерт в „Бюро по труда” – Монтана  представи мултимедийна презентация на Проект  " Готови за работа", който  се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Целта на проекта е стимулиране на активността и подобряване на възможностите за намиране на работа и трудова реализация на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и не са регистрирани като безработни лица в Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ) към Агенция по заетостта.
За достигане до тези младежи, се предвижда да се организират 60 информационни събития с участието предимно на млади хора, с цел стимулирането им да попълнят Картата за участие в проекта.
Николай Илиев, зам. кмет на община Бойчиновци и координатор за програма РОМАКТ сподели пред присъстващите  реализирани дейности по проект РОМАКТ в община Бойчиновци.
На заседанието  присъства  и Александра  Райкова, фасилитатор за програма РОМАКТ . Тя представи допълнителна информация във връзка с изпълнението на  програмата.
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ 

Дата: 25 октомври 2017 / Версия за печат