Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 600 от Протокол № 24, прието на заседание на общински съвет Монтана на 14.09.2017 г. С посоченото решение Общински съвет Монтана упълномощава представител на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана. Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 9 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Именно тази разпоредба общинският съвет е нарушил, като не е приел решението с поименно гласуване. Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА е императивна, а нарушението на императивно правило винаги води до опорочаване волята на административния орган и до незаконосъобразност на издадения
Дата: 26 септември 2017 / Версия за печат