Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 64а от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана:
1. разработва и координира изпълнението на областната програма за намаляване на риска от бедствия;
2. координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
3. разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия;
4. съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
5. съгласува общинските планове за защита при бедствия;
6. прави преглед и изготвя годишен доклад до съвета по чл. 62, ал. 3 за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта.

СЪСТАВ:
Съставът на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана е определен със Заповед № РД-22-4-(2)/14.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана 
и
ЧЛЕНОВЕ:
1.    Даниела Миронова – директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” в Областна администрация Монтана;
2.    инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
3.    Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС, Областна администрация Монтана;
4.    ст. комисар Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи – Монтана;
5.    комисар Венцислав Райков – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
6.    Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана;
7.    гл. инспектор Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
8.    подполковник Георги Крайнов – командир на Военно формирование 54990;
9.    д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
10.    д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ – Монтана;
11.    Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
12.    д-р Виолета Гергова – директор на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
13.    Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
14.    инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана;
15.    инж. Милчо Доцов – кмет на община Берковица;
16.    Софрони Захариев – заместник-кмет на община Бойчиновци;
17.    Костадинка Петрова – главен експерт „О, З, ЗН и ОМП” в община Брусарци;
18.    Боян Аврамов – заместник-кмет на община Вълчедръм;
19.    Петър Стефанов – заместник-кмет на община Вършец;
20.    Цветан Младенов – главен експерт „ОМП, ГЗ” и ССИ в община Георги Дамяново;
21.    Борислав Борисов – младши експерт „ОМП и сигурност на информацията” в община Лом;
22.    Невяна Георгиева – секретар на МКБППМН и ПБЗН в община Медковец;
23.    Крум Крумов – главен експерт „СИ и ОМП” в община Монтана;
24.    Пламен Петков – кмет на община Чипровци;
25.    Константин Владов – заместник-кмет на община Якимово;
26.    Иван Иванов – председател на Общински съвет Берковица;
27.    Митко Митов – общински съветник в Общински съвет Бойчиновци;
28.    Бойка Христова – общински съветник в Общински съвет Брусарци;
29.    Георги Георгиев – общински съветник в Общински съвет Вълчедръм;
30.    Иван Андров – заместник-председател на Общински съвет Вършец;
31.    Пламка Бобойчева – общински съветник в Общински съвет Георги Дамяново;
32.    Емил Арсенов – общински съветник в Общински съвет Лом;
33.    Пенка Димитрова – общински съветник в Общински съвет Медковец;
34.    Евгени Николов – общински съветник в Общински съвет Монтана;
35.    Петя Вълова-Георгиева – общински съветник в Общински съвет Чипровци;
36.    Трайко Георгиев – председател на Общински съвет Якимово.
Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат