Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
Заместник  областният управител на област Монтана Нина Петкова и експерт от Областната администрация взеха участие в Деветото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г., което се проведе на 2 август 2017 г. в  румънската столица Букурещ.
Събитието бе съвместно ръководено от Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) в лицето на Камелия Копоран – Главен секретар и Националния партниращ орган и от българска страна (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) в лицето на зам. министър Деница Николова.
Във форума взеха участие представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации, асоциации на общините и гражданския сектор в българо-румънската погранична зона.
Основен акцент в дневния ред на заседанието бе представяне и гласуване на пакета от заявления за интерес, подадени в рамките на първата фаза от Третата покана по програмата, които, съгласно извършената от Техническия секретариат в Кълъраш оценка, ще бъдат допуснати до втория етап от кандидатстването – подаване на пълна апликационна форма.
От общо 228 подадени заявления за интерес в рамките на първата фаза от кандидатстването са одобрени 140 заявления, чиито бюджет е в размер на 270 млн. евро.
Участниците в заседанието одобриха и окончателния текст на Насоките за кандидатстване за втората фаза по поканата, като в резултат от проведените обсъждания бе постигнато взаимно съгласие крайният срок за подаване на проектните предложения да бъде 15 октомври 2017 г.
Към настоящия момент по Програма Интеррег VA Румъния – България са сключени 79 договора за финансиране с бюджет от 102 милиона евро, което е повече от 50 % от програмния бюджет.
Разполагаемите финансови средства в рамките на третата покана по програмата са на обща стойност от 109 516 290 евро, разпределени в съответните приоритетни оси:  Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“ – 59 281 580 евро, Приоритетна ос 2 „Зелен регион“  - 34 463 972 евро и Приоритетна ос 3 „Сигурен регион“ – 15 770 737 евро.
Органите за управление обърнаха внимание върху значението на приемствеността във връзка с предстоящото председателство на Съвета на ЕС от България през 2018 г. и от Румъния през 2019 г.,  и предвид приноса на двете държави към Кохезионната политика се обединиха около идеята, че през следващия програмен период заедно ще търсят подкрепа за справяне с предизвикателствата.

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
Дата: 3 август 2017 / Версия за печат