Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
Днес, 24 юли 2017 г., в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд на тема „Състояние на спазване на трудовото законодателство в област Монтана и контрола в тази посока ". Заседанието бе председателствано от Нина Петкова - заместник областен управител на област Монтана в присъствието на областния управител Росен Белчев и заместник областния управител Цветко Цветков.
В срещата участие взеха инж. Димитър Петров – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Монтана, представители на РС на КНСБ Монтана, КТ „Подкрепа”- Монтана, КРИБ - Монтана, АИКБ - Монтана, БТПП - Монтана и ССИ – Монтана.
Инж. Димитър Петров представи Доклад относно резултатите от дейността на Д ИТ със седалище Монтана и анализ на състоянието. През изминалото полугодие от дирекцията са извършени  510 проверки, проверени от които 364 планови и 146 извънпланови. Обхванати са около 20 000 бр. работници в проверените предприятия. За периода са постъпили 82 бр. сигнали (жалби), искания и др. Най-често жалбите са за забавени или неизплатени трудови възнаграждения. Издадени са 27 бр. разрешения за наемане на работа на лица ненавършили 18 години, а дадените консултации - над 900.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД 
Дата: 24 юли 2017 / Версия за печат