Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
Работна среща във връзка с изпълнение Решение № 373 от 05.07.2017 г. на Министерски съвет за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст, се проведе днес в Областна администрация Монтана. Срещата бе открита от областния управител Росен Белчев. Присъстваха заместник областният управител Нина Петкова, представители на Областна администрация, Регионално управление на образованието – Монтана,  ОД на МВР, РД “Социално подпомагане“, РЗИ, ТЗ “ГРАО“ и представители на единадесетте общини в областта.
Презентация за разясняване на Механизма представи Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана.
Според решението на Министерски съвет за всяко населено място с училище трябва да се създават екипи за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст, те се наричат „екипи за обхват“. В срок до 31 юли се определят районите на компетентност на всеки екип, до 15 август представителите на ангажираните институции изпращат до РУО своите предложения за участници в екипите, а до 18 август началниците на РУО определят със свои заповеди ръководителите и състава на екипите. 
По информация на ГРАО до 31 август 2017 г. кметовете на общини трябва да изготвят списък на децата, които е трябвало още миналата година да тръгнат на детска градина или училище, но не са били записани. Екипите ще посещават домовете им и ще разговарят с родителите. Ще бъдат привлечени медиатори и представители на местните общности. Механизмът предвижда и оптимизиране на процедурата за отпускане на семейни и други помощи в натура спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците. Събраната информация ще бъде предоставяна на кметовете на общините, за да санкционират нарушителите на Закона за предучилищно и училищно образование. Ако някои от децата не са открити на адресите си, ще се търси съдействие от МВР за установяване на местопребиваването им.
За да бъдат обхванати всички деца, но и за да бъдат задържани по-дълго в клас, ще се изгради Национална информационна система „Посещаемо и безопасно училище“. В системата ще бъдат включени всички данни, необходими за откриване и обхващане на подрастващите в образователната система.
Според решението на Министерски съвет Областните управители осъществяват контрол за изпълнението на Механизма на областно ниво и оказват съдействие, като осъществяват координация между институциите.
По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки 7-ми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.
Презентацията може да видите тук.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА  ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА  ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ БЕ ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА  ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
Дата: 25 юли 2017 / Версия за печат