Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
На 29-30 юни 2017 година в гр. Луковит, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него. Заседанието бе открито и ръководено от Георги  Терзийски – председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Ловеч.
Във форума  взеха участие представители на министерства, областни управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч и техни представители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, представители на бизнеса, на Агенция „Пътна инфраструктура”, както и представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник-председател на Съвета за периода 1 юли до 31 декември 2017 г. бе избрана Цветелина Александрова, кмет на община Георги Дамяново.
На заседанието се представи, обсъди и одобри Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район (2014-2020 г.) за 2016 г.
Представител на Агенция „Пътна инфраструктура“ информира членовете на Съвета за напредъка в дейностите по подготовката и доизграждането на автомагистрала „Хемус“ и по-конкретно на участъците, преминаващи през територията на Северозападен район.
Представена  бе и информация за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Северозападен район и насоки за 2017 - 2018 г.
Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район към месец юни 2017 г.
Представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи възможностите за кандидатстване по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. и ИНТЕРРЕГ – ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.
На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА РОСЕН БЕЛЧЕВ  УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА РОСЕН БЕЛЧЕВ  УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА РОСЕН БЕЛЧЕВ  УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Дата: 30 юни 2017 / Версия за печат