Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
Заместник областният управител Нина Петкова и Добромир Тодоров - гл. експерт в Областна администрация Монтана  взеха участие в Осмото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г., което се състоя на 23 юни 2017 г. в сградата на Окръжния съвет на окръг Долж – град Крайова, Румъния.
Форумът бе съвместно ръководен от г-жа Юлия Херцог – представител на Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) и г-жа Мария Дузова – представител на Националния партниращ орган от българска страна (Министерство на регионалното развитие и благоустройството). 
В заседанието участваха представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации и асоциации на общините в българо-румънската погранична зона.
Основен акцент в дневния ред на събитието бе представянето и одобряването на Годишния доклад за оценка на напредъка по изпълнението на програмата за 2016 г., съдържащ информация за извършените през годината дейности и постигнатите резултати, в това число брой одобрени проекти на бенефициенти от двете страни на границата, сключени договори и депозирани искания за възстановяване на извършени по проектите разходи.
В допълнение членовете на комитета разгледаха и одобриха Протокола от предишното заседание (30.03.2017 г., Кълъраш, Румъния). Участниците в срещата  имаха възможността да се запознаят  и с видео презентация, подготвена от представител на ЕК във връзка с ролята и функциите на Съвместните комитети за наблюдение при бъдещото изпълнение на програмите с трансграничен  и транснационален обхват.

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
Дата: 26 юни 2017 / Версия за печат