Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
На 03.05.2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана.  На срещата се обсъди и одобри Годишния мониторингов доклад, който беше изработен от Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ към Областната комисия по социална политика, определен със Заповед № РД–22–10 от 21.04.2017 г. на областния управител на област Монтана. В заседанието взеха участие заместник кметове на общини, директора на РДСП – Монтана Георги Цеков, директорите на  ДСП – Монтана, Лом,  Берковица и Чипровци, представители на АСП, РЗИ, РУО, ДРСЗ, както и  регионален представител на ДАЗД - ГДИП отдел „Мониторинг и контрол западен” ИРМ - гр. Враца.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА  ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА  ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
Дата: 15 май 2017 / Версия за печат