Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ РАЗРАБОТЕНАТА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОД 2005-2015 Г.
Областният съвет за развитие одобри, в рамките на редовно заседание, проведено на 05.05.2017 г., разработените Последваща оценка и Окончателен доклад по изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2005-2015 г.
Документите са изготвени чрез възлагане от страна на Областния управител съгласно нормативните изисквания в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Освен членовете на съвета участие в събитието, което бе ръководено от ВРИД Областния управител на област Монтана – инж. Иван Сергисов, взеха и представителите на екипа от Русенски Университет “Ангел Кънчев”, разработил Последващата оценка съгласно договор, сключен с Областна администрация Монтана.
Екипът от висшето учебно заведение начело със своя ръководител – проф.д-р Николай Михайлов презентира пред аудиторията в заседателна зала №1 на областната администрация основните моменти в съдържанието на разработените документи с акцент върху изпълнението на ключовите приоритети, заложени в стратегията за изминалия програмен период.
В резултат от представената информация и проведените обсъждания Областният съвет за развитие даде положителна оценка относно изпълнението на областните приоритети предвид ограничения финансов ресурс, липсата на квалифицирани кадри и трудната и непрестанно променяща се обстановка, пред които е била изправена област Монтана през годините от оценявания период.
Като цяло обаче съветът счита, че за справяне с предизвикателствата, свързани със социалното и икономическо развитие на област Монтана и Северозапада са необходими повече и по - целенасочени усилия не само от страна на регионалните и местните власти, но и по отношение на националната политика, водена спрямо региона.

Дата: 5 май 2017 / Версия за печат