Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
На 12 април 2017 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на областния управител инж. Иван Сергисов,  се проведе първото за тази година редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.  
На заседанието бе представен Годишният мониторингов доклад за  2016 г. Докладът съдържа информация по изпълнение приоритетите на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г., на база подадена информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на стратегията   и Общинските планове за действие на единадесетте общини в област Монтана. 
Националният  Координатор за България на Ромски образователен фонд  Орлин Орлинов запозна присъстващите, сред които и бъдещи кандидат-студенти,  със стипендиантски програми на Ромския образователен фонд – Будапеща, насочени към студенти и кандидат-студенти от ромски произход. Той представи платформата за онлайн кандидатстване, както и важна информация относно сроковете, необходимите документи и минималните изисквания на програмите към кандидатите. Приоритетни специалности през академичната 2017/2018 година са:
Естествени науки – Биология, Химия, Физика;
Интердисциплинарни науки – Наука за околната среда, астрофизика, химическа биология, геохимия;
Медицински науки - медицина, фармация, сестринство и грижи, дентални науки;
Педагогически специалности;
Право и правни науки;
ИТ и инженерни науки, включително математика и информатика; 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
Дата: 13 април 2017 / Версия за печат