Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд - Монтана Решение № 302 /в частта на т. 3/, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 22.03.2017 г.
С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие, съвместно с община Георги Дамяново и Фондация „Пътят на траките“ да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., а с т. 3 от решението предоставя за времето на изпълнението на проекта и със срок до одобряване на окончателния доклад по проекта, помещение на втория етаж в сграда, находяща се на ул. „Витоша“ № 2 в град Чипровци за създаване на Социално предприятие. С т. 3 от решението се предоставя помещение – общинска собственост за нуждите на проекта, което не е индивидуализирано по площ, местоположение и др. На следващо място не е спазена императивната разпоредба на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, тъй като решението е свързано с управление на общинското имущество и същото не е прието с поименно гласуване, отразено в протокола от заседанието. 
Дата: 5 април 2017 / Версия за печат