Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ИВАН СЕРГИСОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Областният управител на област Монтана инж. Иван Сергисов участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе на 10 март в град Ловеч. Заседанието беше открито от инж. Пенка Николова  - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Ловеч.
В него взеха участие заместник министрите на икономиката Любомир Ганчев, регионалното развитие и благоустройството Любен Дичев, на транспорта, информационните технологии и съобщенията Любомир Хайджийски,  представители на министерства, областните управители  и на областите Видин, Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
Заседанието протече при активен диалог между участниците в него. Със зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството Любен Дичев се обсъдиха стратегическите задачи на района и допълнителните инвестиции, които се насочват за преодоляване на изоставането му. 
Зам. министърът на икономиката участва в дебатите за технологичните паркове, ролята на неправителствените и браншови организации. 
Областните управители и кметовете на общини поискаха съдействието на  зам.-министър Дичев да се проведат работни срещи във връзка с проблемите с ВиК асоциациите във всички области. 
Представена беше и актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.
Представител на Института за пазарна икономика представи „Регионални профили 2016 г.“.
Пред членовете на РСР на СЗР беше представена информация относно изпълнението на инструмента за финансов инженеринг – Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони (JESSICA) за периода от подписване на допълнително споразумение за реинвестиране на средствата от страна на Регионалния фонд за градско развитие АД.
Участниците във форума бяха запознати със законовите изисквания относно изготвяне на междинни оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. На заседанието бяха актуализирани представителите на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в Комитетите за наблюдение на оперативните програми 2014-2020 г. 
Пред членовете на Съвета бе представена актуална информация относно степента и перспективите за развитие на индустриалните зони в капитала на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД на територията на Северозападен район.
На заседанието на РСР на СЗР беше представена кратка информацията относно предстоящата процедура по разработване на Алманах на българските региони 2017 г.
По време на срещата Регионалният съвет за развитие на Северозападен район взе решение и упълномощи Председателя да отправи мотивирано искане до Министерския съвет за осигуряване на средства в размер на 20 000 лв по бюджетите на всяка една областна администрация за 2017 г., за възлагане изготвянето на междинните оценки на Областните стратегии за развитие 2014-2020 г. в изпълнение разпоредбите на чл. 33 (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2016 г.) от Закона за регионалното развитие.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ИВАН СЕРГИСОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Дата: 13 март 2017 / Версия за печат