Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОРИ МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ И ИЗБРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
На заседание на Министерския съвет от 25.01.2017 г. е приет Проект за изменение и допълнение на ПМС 18/2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради /Програмата/ в изпълнение на Решение на Народното събрание за подкрепа на продължаване на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и на действията на Министерския съвет на Република България за увеличаване на финансовия ресурс на 2 млрд. лв. /обн. ДВ бр. 8/24.01.2017 г./. 
След обнародване на изменението и допълнението на ПМС 18/2015 г. в Държавен вестник, ще може да бъде възстановено подписването на договори между общините и избраните външни изпълнители, както и обявяването на нови обществени поръчки за избор на изпълнители по отделните дейности към вече сключените договори за целево финансиране с „Българска банка за развитие” АД, при стриктно спазване на условията на Програмата, изменени и допълнени в посоченото по горе ПМС.Дата: 27 януари 2017 / Версия за печат