Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ОДОБРИ ПРОМЕНИ В МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
Промени в маршрутни разписания от квотите на общините Чипровци и Монтана бяха обсъдени и одобрени на редовно заседание на Областната комисия по транспорт, което се състоя на 21.12.2016 г. в Областната администрация под ръководството на областния управител Ивайло Петров. На срещата присъстваха и двамата заместник областни  управители Нина Петкова и Бойко Благоев.
Заедно с представителите на общините  участие в събитието взеха ведомствените териториални структури,  както и професионалните съсловни организации, имащи отношение към сферата на транспорта в област Монтана.
По предложение на община Чипровци и в резултат от проведените обсъждания транспортната комисия гласува и одобри разкриването на нови автобусни линии, а именно:
  •  Монтана – Превала – изпълнява се в петък – целогодишно с начален час на тръгване 17,40 часа от Монтана и 16,00 часа от Превала;
  • Монтана – Превала – изпълнява се в неделя – целогодишно с начален час на тръгване 18,20 часа от Монтана и 17,20 часа от Превала.
    Въведени са промени в съществуващи маршрутни разписания от квотата на община Чипровци както следва:
  • В Маршрутно разписание № 103501 Монтана – Чипровци се променя началния час на тръгване от Чипровци за Монтана от 9,00 часа на 08,10 часа;
  •  В Маршрутно разписание №103502 Монтана – Чипровци се променя началния час на тръгване от Чипровци за Монтана от 9,00 часа на 08,10 часа.
    По предложение на община Монтана, съгласувано с община Бойчиновци комисията утвърди промени в началния час на тръгване в Маршрутно разписание № 096802 Монтана – Бели брод от квотата на община Монтана както следва:
  •  Начален час на тръгване от Бели брод – 06:35 часа;
  • Начален час на тръгване от Монтана – 17:40 часа;
Гласуваните от комисията промени са мотивирани преди всичко от необходимостта да се подобри ефективността на автобусните линии и да се постигне качество на транспортното обслужване, което да удовлетворява потребностите на населението.

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ОДОБРИ ПРОМЕНИ В МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМАОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ ОДОБРИ ПРОМЕНИ В МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
Дата: 21 декември 2016 / Версия за печат