Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
Областният управител на област Монтана Ивайло Петров взе участие в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се състоя на  12 декември 2016 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин.
Заседанието бе ръководено от Областния управител на област Видин Момчил Станков и в него взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.
След проведено гласуване за заместник - председател на съвета за периода 01 януари до 30 юни 2017 г. бе избран Иван Грънчаров - кмет на община Луковит, област Ловеч.
На заседанието бяха представени резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие 2005 – 2015 г.
На членовете на съвета беше представена информация относно етапа на развитие на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.
Представител на Министерството на туризма запозна присъстващите с мерките, които могат да бъдат предприети за иницииране учредяването на Организация за управление на туристически район „Дунав“, с цел изпълнение на дейностите регламентирани в закона за туризма.
Експерт от Министерството на труда и социалната политика представи информация за финансовите инструменти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“
Представители на Управляващите органи на оперативните програми информираха участниците в съвместното заседание за напредъка по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район към месец декември 2016 г.
Експерт от Фондация за реформа в месното самоуправление представи на членовете на Съвета „Популяризиране на добри практики в местното самоуправление в България. Конкурс на Съвета на Европа. Условия за кандидатстване на общините“.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Дата: 13 декември 2016 / Версия за печат