Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
Във връзка с инициатива за подпомагане на местните власти в изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите, на 08 декември 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, под председателството на зам. областния управител Бойко Благоев.
Процесът РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на население от маргинализирани територии, беше представен от г-жа Лили Макавеева от Асоциация „Интегро“, която е и национален ръководител на програмата.
В направената презентация г-жа Макавеева подчерта, че РОМАКТ е единствената европрограма в момента, насочена към ромските общности. Тя улеснява достъпа до съответните ресурси, включително по-добро използване на средствата от Европейския съюз.
Европейската комисия и Съвета на Европа  стартират през 2013 г. програма РOMAКT, която е съвместна инициатива за подпомагане на кметове и общински органи за работа в сътрудничество с местните ромски общности за разработване на политики и публични услуги, които да приобщават всички, включително ромите. Тя се изпълнява в 66 общини от 6 държави: България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия.
На срещата беше представена и  Добра практика за използване на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) по Програмата за развитие на селските райони за интегрирано адресиране на нужди и приоритети, свързани с интеграцията на роми и други уязвими групи .
Представени и обсъдени бяха и възможности за финансиране на общинските планове за изпълнение на Национална стратегия за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. (с фокус върху обявата за концепции за мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура по схеми „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020 г.).
Тази схема е един от основните финансови инструменти, по които общините имат възможност да реализират интегрирани мерки от плановете си за интеграция на ромите.
Общините бяха призовани да кандидатстват активно по процедурата, която е с краен срок 15.12.2016 г.

ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
Дата: 9 декември 2016 / Версия за печат