Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
На 07.12.2016 г., в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, на тема – „Състояние на спазване на трудовото законодателство в област Монтана и контрола в тази посока. Възможности пред работодателите”. Заседанието бе председателствано от заместник - областният управител Нина Петкова. 
Инж. Димитър Петров - директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана представи Доклад относно резултатите от дейността на Д ИТ със седалище Монтана и анализ на състоянието за първите девет месеца на 2016 г. За последните години, както и за конкретно анализирания период, структурата на заетостта в област Монтана е както следва:
от 1 до 10 наети   – около 91%
от 11 до 50 наети  – около 7
•       над 50 наети       – около 2%
От статистическите данни за социално-икономическата среда е видно, че преобладават предимно малки предприятия, разположени на територията на област Монтана, а малкото на брои средни и големи предприятия са концентрирани в областния център, и в единични случаи в някои от другите населени места като Лом, Берковица, Вършец и др.
„Наетите работници и служители са с ниска квалификация и са немотивирани. Това предполага ниско заплащане и съответно нисък социален статус. Част от работодателите също са с малък опит като такива и с неизградена корпоративна култура и управленски опит. Голяма част от тези предприятия са рискове по отношение спазване на трудовото законодателство”, каза инж. Петров.
Всичко това води до не малки проблеми по отношение, първо на спазването и в последствие и на контрола на трудовото законодателство във всичките му аспекти, добави Димитър Петров. 
През първите девет месеца на годината са извършени 881 проверки в  754 предприятия, общо  26 429 работници. От извършените проверки са констатирани 3826 бр. нарушения, от които  1587бр. са по ЗБУТ (42%). Най-много нарушения са констатирани в малките предприятия, които заемат повече от 88% от общия брой предприятия в област Монтана. 
Един от критериите за условията на труд в предприятията са трудовите злополуки и инциденти. За деветмесечието са станали 34 трудови инцидента, от които 5бр. със смъртен изход.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дата: 8 декември 2016 / Версия за печат