Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
Областният управител Ивайло Петров проведе заседание във връзка със създаването на обществени съвети в професионалните гимназии на територията на област Монтана. На него присъстваха двамата заместник-областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев, началникът на РУО – Монтана Трайка Трайкова, експерти, директори и заместник директори на професионалните гимназии и работодателски организации.
„Създаването на обществените съвети в училищата е един от най-важните  акценти в закона за предучилищното и училищното образование. Целта на този орган e развитие на образователната институция и упражняване на граждански контрол върху нейното управление”, заяви областният управител Ивайло Петров. Разработването на успешни политики в образованието и науката е невъзможно без участието на бизнеса, който очаква образователната система да произведе кадрите, от които се нуждае пазара на труда, добави областният управител.   
В състава на обществените съвети в професионалните гимназии трябва да има  и представител на работодателите. Той се определя с нарочна заповед от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите. Общественият съвет одобрява стратегията за развитие, участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция при ранно напускане от училище, за предоставяне на рани възможности при предоставяне на обща и допълнителна подкрепа и при обсъждане избора на ученически униформи. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес, дава становище за разпределяне на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи, както и за отчета на изпълнението, съгласува училищния учебен план и участва в комисиите за атестиране на директорите.
До 31 декември 2016 г. директорите на училищата и детските градини трябва да определят поименно съставите на обществените съвети. 

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
Дата: 7 декември 2016 / Версия за печат