Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 239, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 23.11.2016 г. С посоченото решение е открита процедура за продажба на сграда - гараж, която се намира в поземлен имот с идентификатор 81390.501.338, след постъпило искане за закупуване. Имотът, предмет на решението, е част от терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. В случая общинският съвет е нарушил нормата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, според  която имотите – публична общинска собственост, са изключени от гражданския оборот и се установява забрана за притежаването им от други правни субекти, различни от общината. Общински съвет Чипровци е превишил правомощията си и е излязъл извън компетентността си като е включил имота в гражданския оборот при изрична законова забрана за това. В случая, макар имота да е актуван като частна общинска собственост, същият е с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС е с публичнен характер.
Дата: 1 декември 2016 / Версия за печат