Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ПРОЕКТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
Днес, 29.09.2016 г., на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, под председателството на областния управител Ивайло Петров,  бе одобрен  проекта на Регионалната програма за заетост и обучение за област Монтана. В заседанието взеха участие представители на общините, на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. Монтана, Бюрата по труда в Монтана, Лом и Берковица, работодателски и синдикални организации от област Монтана. 
Регионалната програми за заетост и обучение е изработена от Комисия назначена със Заповед № ОКД-18-3/10.09.2016 г.  на Областния управител на област Монтана по образец утвърден със Заповед № РД01-562/31.08.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика, въз основа на оценка и подбор на постъпилите проекти предложение от областната и общинските администрации
С решение № 703 на Министерски съвет от 25.08.2016 г. е утвърдено разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2016 г. и за област Монтана  средствата са в размер на 367 800 лв., с които ще се финансира само осигуряването на субсидирана заетост. 
Общо   безработни лица, включени в програмата за област Монтана са 128 броя. 

КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ОДОБРИ ПРОЕКТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА
Дата: 29 септември 2016 / Версия за печат