Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 372/24.06.2016 г. на Общински съвет Берковица. Същото беше върнато за ново обсъждане, но не беше преразгледано в определения от закона 14-дн. срок.
С решението е дадено съгласие да се промени статута на общински имот – второстепенна улица от публична в частна общинска собственост и начина на трайно ползване в ниско застрояване. Решението на общинския съвет за промяна на вида общинска собственост следва да се предшества  от извършената преди това промяна  в предназначението му по смисъла на чл. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Нарушени са и производствените правила за публично оповестяване издаването на общи административни актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс. Неспазването на тази процедура съставлява съществено процесуално нарушение и само на това основание решението следва да бъде отменено.  

Дата: 28 юли 2016 / Версия за печат