Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Днес, 21.07.2016 г., в заседателната зала на Областна администрация, под председателстването на заместник областният управител Нина Петкова, се проведе заседание на Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана.  Нели Дацова, директор Дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана, представи  отчет като акцентира върху дейността на Областния координационен механизъм по деинституционализация за периода 2012-2015 г. Областният координационен механизъм по деинституционализация е създаден с цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политиките за деинституционализация на деца на територията на област Монтана съобразно Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
С оглед на представения отчет и изпълнените основни цели,  членовете на комисията единодушно взеха решение да бъде закрит Областния координационен механизъм по деинституционализация.  Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана и Звено за мониторинг и оценка към Комисия по социална политика, остават действащи.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКАПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Дата: 21 юли 2016 / Версия за печат