Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG - ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.
В качеството си на титулярен представител с право на глас в състава на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. областният управител на област Монтана Ивайло Петров взе участие в редовно заседание на комитета, което се проведе на 15 юли 2016 г. в залата на НЧ „Христо Ботев 1934“ в гр. Божурище.
Основна точка в дневния ред на събитието беше одобряване на списъка с проекти, предложени за финансиране по Първата покана за набиране на проектни предложения на програмата.
Заседанието беше председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството,  и съпредседателствано от Санда Шимич - помощник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.
Предвид изключително високия интерес към програмата и поради големия брой получени проектни предложения с високо качество Съвместният комитет за наблюдение одобри включване на допълнителни финансови ресурси, предвидени за 2018 г., като по този начин общият бюджет на Първата покана възлиза на 18 570 429 евро. Увеличеният бюджет ще е достатъчен за финансиране на 36 съвместни трансгранични проекта, разпределени в три основни приоритетни оси: Устойчив туризъм, Младежи и Околна среда.
Преди да бъдат сключени договори за субсидия, представители на Управляващия орган и Техническия секретариат ще осъществят проверка за наличие на двойно финансиране, държавни помощи (по отношение на българските партньори), преговори и проверки на място, като последните се отнасят само за инвестиционните проекти.
Списъците с проектните предложения, одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение са публикувани в интернет-страницата на програмата на адрес www.ipacbc-bgrs.eu. 

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG - ИПП БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.
Дата: 20 юли 2016 / Версия за печат